Інформація щодо господарювання за 2015 рік. — Діяльність за 2015 рік — Про театр — Одеський Національний Академічний театр Опери та Балету

ГоловнаПро театрДіяльність за 2015 рікІнформація щодо господарювання за 2015 рік.

Інформація щодо господарювання за 2015 рік.

Установлені цілі та завдання

Основною  метою діяльності театру є: створення і показ глядачам високохудожніх творів сценічного мистецтва, заснованих на праві волі творчої діяльності, самостійного вибору репертуару, формування творчих програм, визначення концепцій і напрямків художньої реалізації творчих планів, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, музичного і театрального мистецтва, пропаганда досягнень національної культури в Україні та за кордоном.

Статут театру передбачає таки предмети діяльності: створення та показ оперних та балетних вистав української, зарубіжної класики та вистав сучасних авторів на власній сцені та на гастролях; організація та проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, творчих вечорів, зустрічей, концертів, бенефісів, конференцій, виставок; участь у загальнодержавних і міжнародних мистецьких проектах; організація та проведення гастрольних виступів в Україні та за її межами, естетично-виховна робота з дітьми та юнацтвом тощо.

Пріоритетними напрямками в діяльності Одеського національного академічного театру опери та балету визначені:

 • популяризація та розвиток українського та зарубіжного класичного мистецтва, створення оперних та балетних вистав;

 • інтегрування українського культурного продукту, а саме оперного та балетного мистецтва у європейській культурний простір;

 • системна робота з кадровим потенціалом;

 • поновлення матеріально – технічного оснащення та засобів театрального виробництва;

 • утримання будівлі оперного театру – пам’ятки архітектури національного значення у належному технічному стані;

 • залучення альтернативних джерел фінансування окрім державної фінансової підтримки.

 

Результати фінансово – господарської діяльності за 2015 рік:

Вид економічної діяльності за КВЕД- 90.01 – театральна та концертна діяльність.

Чисельність кадрового складу закладу –643 штатних одиниці затверджена штатним розписом.

Дохідна частина  складається  з доходу від реалізації продукції – 11 191,00 тис.грн., в т.ч.

 • від реалізації театральних квитків -  10 998,00 тис.грн.,

 • від  реалізації театральних програмок – 193,00 тис.грн.

Інших доходів, що отримує театр від діяльності – 4 947,00 тис.грн.  в т.ч.

 • дохід від оренди приміщень – 639,2;

 • дохід від курсової різниці валюти – 137,1;

 • відшкодування комунальних витрат – 130,2;

 • дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів – 3 570,2;

 • дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 343,4;

 • дохід від реалізації брошур, оренди біноклів, обладнання, за користування костюмами – 25,0;

 • проведення майстер-класу – 17,8;

 • відсотки з банків за невикористаними залишками, отримані  по депозитним рахункам – 25,4;

 • дохід від реалізації комплектів театральних квитків – 4,0;

 • дохід від одержаних штрафів, пені – 11,3;

 • відшкодування раніше списаних активів – 13,1;

 • дохід від списання кредиторської заборгованості – 2,2;

 • дохід від реалізації оборотних активів – 23,1;

 • дохід від утримання технологічних мереж – 5,0.

 

Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 84 642,8 тис.грн.

Відсотки по депозитному вкладу – 187,4 тис.грн.

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 9931,0.

Разом доходів за 2015р.  110899,2 тис.грн., що у порівнянні з планом на 1789,0 тис.грн.  менше, у зв’язку з невиконанням плану інших  доходів на 2664,0 тис.грн.   та перевиконанням плану реалізації театральних квитків та програмок на 1259,0 тис.грн.,та інших доходів на 197,0 тис.грн.

У порівнянні з 2014 роком доходи збільшено на 7045,0 тис.грн. в т.ч. за рахунок  зростання інших доходів на 4290,0 тис.грн.; від реалізації театральних квитків та програмок на 2568,0 тис.грн. та незапланованих доходів від депозитного вкладу(відсотки) – 187,0тис.грн.

Витратна частина  складається  з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних  витрат.

За  2015 рік  витрати становлять – 110908,0 тис.грн., що у порівнянні з планом менше на  1778,0 тис.грн., але у порівнянні з фактичними показниками  за 2014 рік  збільшені  на  7045,0 тис.грн. (6,8%).

Найбільш витратна частина – собівартість. За  2015 рік  собівартість склала 103209,0 тис.грн.,(93,1%), що у порівнянні з плановим показником  менше  на 2631,0 тис.грн., 83,1% складає ФОП у загальних витратах собівартості , а ФОП зменшено у порівнянні з планом на 4086,0 тис.грн., інші витрати собівартості  на 143,0 тис.грн.більше запланованих . У порівнянні з фактом відповідного періоду 2014 року собівартість збільшена   на 6037,0 тис.грн.у зв’язку зі зміною мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду та нарахуванням резервного фонду.

Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 4,0% - 4491,0 тис.грн. У порівнянні з планом зменшено на 20,0 тис.грн. за рахунок зменшення ФОП на 317,0 тис.грн., та водночас збільшення   інших витрат на 297,0 тис. грн. Що стосується заробітної плати адміністративного персоналу, то у порівнянні з  2014 роком ФОП збільшено на  332,0 тис.грн. Оплата праці директора  за 2015рік склала 291,8 тис.грн. в т.ч. компенсація за невикористану відпустку – 37,0 тис.грн.

У  порівнянні з планом заробітна плата директора  менше на 10,8 тис.грн. у результаті припинення дії контракту.

Витрати на збут складають – 1,7% - 1842,0 тис.грн. від загальних витрат.

У порівнянні з плановим показником витрати збільшені  на 135,0 тис.грн. У порівнянні з фактичним показником за 2014 рік, витрати  на збут збільшено на 265,0 тис.грн. за рахунок витрат на рекламу – на 163,0 тис.грн. та інших витрат на збут – на 102,0 тис.грн.

Інші операційні витрати – 1,2% -1354,0 тис.грн. у порівнянні з плановим показником збільшено на 724,0 тис.грн. за рахунок непередбачених витрат на нарахування на листки тимчасової втрати працездатності -391,0; матеріальну допомогу – 345,0 та курсову різницю -116,0 та повернення заробітної плати до бюджету згідно акту ДФІ – 75,0тис.грн., але зниження витрат за листами тимчасової втрати працездатності – 106,0, відрядження – 12,0; амортизаційні нарахування на ОЗ та НА – 5,0 ; витрати від знецінення запасів – 45,0;допомога на поховання – 21,0 та інші – 14,0.

У порівнянні з фактом  2014 року  витрат збільшено на  253,0 тис.грн.

Інші витрати – 13,0 тис.грн. виникли у результаті нарахованої пені за прострочені платежі оренди держмайна – 11,0тис.грн. та курсової різниці- 1,0тис.грн. У плані витрати не передбачались. У порівнянні з фактом  2014 року витрат не було.

У результаті звичайної діяльності збиток склав 9 тис.грн.

Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

Амортизаційні нарахування  є джерелом капітальних інвестицій на придбання  основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, необхідних для діяльності театру.

За 2015 рік  придбано (виготовлено) основних засобів – 296,0 тис.грн.;

інших необоротних матеріальних активів – 858,0 тис.грн.;  

придбано (створено) нематеріальних активів – 254,0 тис.грн.


Додатки:

Форма №1

Форма №2

Форма №3

Форма №4

Форма №5